Los primeros estudios descartan que las madres transmitan el coronavirus a sus recién nacidos

Ni los bebés, ni el líquido amniótico, ni el cordón umbilical o la leche materna dieron positivo en los casos analizados

https://elpais.com/ciencia/2020-03-16/los-primeros-estudios-descartan-que-las-madres-transmitan-el-coronavirus-a-sus-recien-nacidos.html?fbclid=IwAR3ea57bIulnccs1gqvvzxh5F4xREjwaExtgUCQxfC1XTDO0uxC8TM8a3CQ

Link al estudio realizado en WUHAN: 👇

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fped.2020.00104/full

IMPORTANTE 🔈 🔊 Priorización de VACINACIÓN en Galicia na situación de emerxencia polo Covid-19

https://coronavirus.sergas.gal/Contidos/Documents/139/Priorizacion_vacinacion_Galicia.pdf

A Dirección Xeral de Saúde Pública recomenda:

-Manter a vacinación infantil especialmente nos 15 primeiros meses e sempre garantir as vacinas que corresponde administrar aos 2 e 4 meses.
– Manter a vacinación en embarazadas🤰🏻
– Manter na medida do posible a vacinación en grupos de moi alto risco,
plantexando cando sexa posible a vacinación no seu domicilio..

 

 

Anuncio convocatoria ope!!

Especialistas!

Se convoca concurso-oposición para el ingreso en las siguientes especialidades de la categoría de enfermero/a especialista: enfermería de salud mental, enfermería del trabajo, enfermería familiar y comunitaria, enfermería obstétrico-ginecológica y enfermería pediátrica.

Plazas y titulación
Categoría Subgrupo Acceso libre Promoción interna Reserva discapacidad Total Titulación
Enfermería de Salud Mental A2 12 15 3 30 Título universitario oficial de grado en Enfermería, diplomatura universitaria en Enfermería y el título de enfermero/a especialista en Enfermería de Salud Mental
Enfermería del Trabajo A2 1 1 2 Título universitario oficial de grado en Enfermería, diplomatura universitaria en Enfermería y el título de enfermero/a especialista en Enfermería del Trabajo
Enfermería Familiar y Comunitaria A2 12 15 3 30 Título universitario oficial de grado en Enfermería, diplomatura universitaria en Enfermería y el título de enfermero/a especialista en Enfermería Familiar y Comunitaria
Enfermería Obstétrico-Ginecologica A2 38 45 6 89 Título universitario oficial de grado en Enfermería, diplomatura universitaria en Enfermería y el título de enfermero/a especialista en enfermería Obstétrico-Ginecológica
Enfermería Pediátrica A2 8 9 1 18 Título universitario oficial de grado en Enfermería, diplomatura universitaria en Enfermería y el título de enfermero/a especialista en Enfermería Pediátrica
Plazo de inscripción hasta el 17 de Junio!!

Listaxe provisional admitidos/excluídos

Temos boas novas Especialistas!

 

Despois dunha longa espera, hoxe publícase no DOG a resolución pola que se aproba a publicación das listaxes provisionais de admitidos e exluídos na categoría de Enfermeira/o Especialista en Enfermería Pediátrica!

O estado de cada solicitude pode ser consultado polo/a solicitante no seu expediente electrónico persoal en Fides/expedient-e/sección de procesos ou na páxina web do Servizo Galego de Saúde (www.sergas.es).

Contra a resolución provisional de admitidos/as e excluídos/as e os resultados provisionais de baremación as persoas interesadas poderán presentar reclamación, ante as direccións das estruturas organizativas de Xestión Integrada e as direccións con competencias na xestión de persoal das entidades adscritas á Consellería de Sanidade, no prazo de dez días hábiles contados a partir do seguinte ao da súa publicación.
As persoas que, presentando debidamente solicitude de inscrición, non consten como admitidas nin excluídas, disporán do mesmo prazo para formularen a súa reclamación.

 

Agaep reclama el funcionamiento de las listas de especialistas.

Profesionales gallegos denuncian que las listas para cubrir bajas no respetan la especialidad.

 

Tras el parón veraniego, en Agaep iniciamos el periodo lectivo con la esperanza de la publicación de las listas provisionales de especialistas de Enfermería pediátrica este mes, tal y como nos informó el SERGAS.

 

Nos gusta leer que existen más personalidades que apoyan la regularización de los especialistas gallegos como es el Colegio de Enfermería de A Coruña que en este artículo así lo expresa, os dejamos aquí colgada la noticia completa de La Opinión de A Coruña.