Descripción

A enfermaría pediátrica diferenciouse como especialidade en 1964 (Decreto 3524/1964, do 22 de outubro), ante o convencemento de que os problemas de saúde es as necesidades de coidados que se presentan durante a infancia e a adolescencia son moi diferentes ós que se requiren na idade adulta. Esta convición determinou que en España a enfermaría pediátrica fose unha cosntante nas distintas disposicións que ó longo do tempo regularon as especialidades de enfermaría. A través do vixente Real Decreto 450/2005, do 22 de abril, que se inscribe no marco do previsno na Ley 44/2003, do 21 de novembro, de ordenación das profesións sanitarias, en cuxo Título II se aborda unha regulación das distintas especialidades en Ciencias da Saúde.

Actualmente, dentro do programa de formación especializada do Ministerio de Sanidade, e tal  e como aparece reflexada a Orden SAS/1730/2010, de 17 de junio, pola que se aproba e publica o programa formativo da especialidade de Enfermería Pediátrica, publicado no BOE Núm. 157 do Martes 29 de xuño de 2010. Sec.III. Páx 57251, estanse formando profesionais enfermeiros especialistas en Pediatría, que, como se describen no dito documento son profesionales capacitados para proporcionar cuidados de enfermería especializados de forma autónoma, durante la infancia y adolescencia, en todos los niveles de atención, incluyendo la promoción de la salud, la prevención de la enfermedad y la asistencia al recién nacido, niño y adolescente sano o enfermo y su rehabilitación, dentro de un equipo multiprofesional y el colaboración con enfermeras especialistas de otras áreas.”