Directiva

XUNTA DIRECTIVA DA AGaEP

Presidente/a: Dna. Diana Florez Rodríguez.

Vicepresidente/a: Dna. Mónica Mouteira Vázquez.

Secretario/a: Dna. Marta Vázquez Vila.

Tesoureiro/a: Dna. Alejandra Marín Ramos

 

Actual directiva dende Maio 2022