Publicacións

OPOSICIÓNS E CONCURSOS

RESOLUCIÓN do 9 de xaneiro de 2024, da Dirección Xeral de Recursos Humanos, pola que se fan públicos o lugar, a data e a hora de realización dos exercicios da fase de oposición do proceso selectivo para o ingreso en diversas categorías de persoal estatutario do Sistema sanitario público de Galicia, convocados polas resolucións do 14 e do 15 de decembro de 2022. https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2024/20240117/AnuncioG0003-100124-0007_gl.html…

SEGUNDO CONCURSO ESPECÍFICO SERGAS – RESOLUCIÓN

Publícase a resolución da Dirección Xeral de Recursos Humanos pola que se resolve a convocatoria do segundo concurso específico para o ingreso na categoría estatutaria de persoal enfermeiro/a especialista nas especialidades de pediatría e saúde mental.    Adxudicarlles aos/ás ditos/as aspirantes a praza correspondente que figura nos indicados anexos. Contra esta resolución, que pon fin á vía administrativa, as persoas interesadas poderán interpoñer recurso contencioso-administrativo no prazo de…

CONCURSO DE TRASLADOS ABERTO E PERMAMENTE – 2023

RESOLUCIÓN do 30 de decembro de 2022, da Dirección Xeral de Recursos Humanos, pola que se convoca concurso de traslados aberto e permanente para a provisión de prazas básicas de persoal estatutario da categoría de persoal enfermeiro especialista nas especialidades de Enfermería Familiar e Comunitaria, Enfermería Pediátrica e Enfermería do Traballo As persoas interesadas poderán presentar a solicitude de participación…

DÍA MUNDIAL DE LA INFANCIA: Las Enfermer@s Pediátricas por la excelencia de los cuidados en pediatría en todos los ámbitos de trabajo.

NOTA DE PRENSA OFICIAL:  El Día Mundial de la Infancia se celebra todos los años el 20 de noviembre, es un día dedicado a todos los niños y niñas del mundo. Este día recuerda que todos los niños y niñas tienen derecho a la salud, la educación y la protección independientemente del lugar del mundo en el que hayan nacido.…

SEGUNDO CONCURSO ESPECÍFICO SERGAS. Puntuacións provisionais.

Puntuacións provisionais do SEGUNDO concurso específico para o ingreso na categoría estatutaria de persoal enfermeiro/a especialista na especialidade de enfermaría pediátrica. Podedes consultar a resolución aquí https://www.sergas.es/Recursos-Humanos/2-concurso-enfermeria-pediatrica?fbclid=IwAR2YIbKNr8qbF-rEWVfGPrC53plQIAGptsnaMz8Wt-7Yldx_MGxUDQ3gXhw

LISTAS DE SELECCIÓN TEMPORAL ENFERMERÍA PEDIÁTRICA

Hoxe, publicouse no Diario Oficial de Galicia, a orde de prelación e a puntuación DEFINIITVA obtida polas persoas aspirantes admitidas no proceso de actualización periódica das LISTAS DE SELECCIÓN TEMPORAL de Enfermeiro/a especialista en enfermaría PEDIÁTRICA. O estado de cada solicitude pode ser consultado polos/as aspirantes no seu expediente electrónico persoal en Fides/expediente-e/sección de procesos. LINK AQUÍ   https://www.sergas.es/Recursos-Humanos/ENF_ESP_PEDIATRICA?fbclid=IwAR3P-jqdyhVlia7iVkb4UnwjsS_6bvUD09TayJlnPF2B_mwsNIr6hwbVxcw

SEGUNDO CONCURSO ESPECÍFICO

Hoxe, publícase resolución da Xerencia da Área Sanitaria da Coruña e Cee, pola que se declaran, con carácter provisional, os aspirantes admitidos/as e excluídos/as no SEGUNDO CONCURSO ESPECÍFICO para o ingreso na categoría estatutaria de persoal enfermeiro especialista en PEDIATRÍA. As persoas aspirantes excluídas disporán dun prazo de días hábiles, para poder enmendar o defecto que motivou a súa exclusión,…