SEGUNDO CONCURSO ESPECÍFICO SERGAS. Puntuacións provisionais.