Servizo Galego de Saúde

SEGUNDO CONCURSO ESPECÍFICO SERGAS. Puntuacións provisionais.

Puntuacións provisionais do SEGUNDO concurso específico para o ingreso na categoría estatutaria de persoal enfermeiro/a especialista na especialidade de enfermaría pediátrica. Podedes consultar a resolución aquí https://www.sergas.es/Recursos-Humanos/2-concurso-enfermeria-pediatrica?fbclid=IwAR2YIbKNr8qbF-rEWVfGPrC53plQIAGptsnaMz8Wt-7Yldx_MGxUDQ3gXhw

SEGUNDO CONCURSO ESPECÍFICO

Hoxe, publícase resolución da Xerencia da Área Sanitaria da Coruña e Cee, pola que se declaran, con carácter provisional, os aspirantes admitidos/as e excluídos/as no SEGUNDO CONCURSO ESPECÍFICO para o ingreso na categoría estatutaria de persoal enfermeiro especialista en PEDIATRÍA. As persoas aspirantes excluídas disporán dun prazo de días hábiles, para poder enmendar o defecto que motivou a súa exclusión,…

OPE ENFERMERA ESPECIALISTA PEDIATRÍA

OPE ENFERMERA ESPECIALISTA PEDIATRÍA

Relación de aspirantes definitivamente seleccionados/as RESOLUCIÓN de 10 de mayo de 2021, por la que se aprueba la relación de plazas que se ofertan y se convoca para el acto de elección de destino a los/las aspirantes seleccionados/as en el proceso selectivo para el ingreso en la categoría de enfermero/a especialista en enfermería pediátrica. El acto de elección de destino…

PUNTUACIONES DEFINITIVAS FASE CONCURSO OPE 2018

PUNTUACIONES DEFINITIVAS  FASE  CONCURSO OPE 2018

Publicadas hoy en el DOG la resolución de RRH por la que se hacen públicas las puntuaciones DEFINITIVAS de la fase de concurso de l@s aspirantes que superaron la fase de oposición para el ingreso a la categoría de enfermer@ especialista en PEDIATRÍA. ¡¡Por fin tenemos a los primeros enfermer@s especialistas con plaza fija en la categoría de pediatría!! ¡¡Enhorabuena…