SEGUNDO CONCURSO ESPECÍFICO

Hoxe, publícase resolución da Xerencia da Área Sanitaria da Coruña e Cee, pola que se declaran, con carácter provisional, os aspirantes admitidos/as e excluídos/as no SEGUNDO CONCURSO ESPECÍFICO para o ingreso na categoría estatutaria de persoal enfermeiro especialista en PEDIATRÍA.👶
As persoas aspirantes excluídas disporán dun prazo de 1️⃣0️⃣ días hábiles, para poder enmendar o defecto que motivou a súa exclusión, así como as persoas que tendo presentado debidamente solicitude de participación, non consten como admitidas nin excluídas na resolución publicada.
lINK AQUÍ👇👇