Monthly Archives: Outubro 2020

CONCURSO ESPECÍFICO. Listado DEFINITIVO admitidos/as e excluídos/as

Hoxe, publícase a resolución pola que se declaran, con carácter DEFINITIVO, os aspirantes admitidos/as e excluídos/as e se nomea a comisión avaliadora no concurso específico para ingreso na categoría estatutaria de persoal enfermeiro/a especialista na especialidade de enfermaría pediátrica. 👇👇 https://www.sergas.es/Recursos-Humanos/ENFERMEIROA-ESPECIALISTA-EN-ENFERMARIA-PEDIATRICA    

CONCURSO ESPECÍFICO. Listado provisional admitidos e excluídos.

Publicado no Diario Oficial de Galicia RESOLUCIÓN do 4 de xuño de 2020, da Dirección Xeral de Recursos Humanos, pola que se convoca concurso específico para o ingreso na categoría estatutaria de persoal enfermeiro especialista na especialidade de enfermaría pediátrica, o listado provisional de admitidos e excluídos. https://www.sergas.es/Recursos-Humanos/ENFERMEIROA-ESPECIALISTA-EN-ENFERMARIA-PEDIATRICA As persoas aspirantes excluídas disporán dun prazo de dez días hábiles, contados…

LISTAS CONTRATACIÓN (puntuación definitiva)

Publicouse no Diario Oficial de Galicia, a orde de prelación e a puntuación definitiva obtida polas persoas aspirantes admitidas no proceso de actualización da categoría de enfermeiro/a especialista en enfermaría PEDIÁTRICA. https://www.sergas.es/Recursos-Humanos/ADMITIDOS_DUEPED_D9?fbclid=IwAR0MDcbBFfBO3x1GTsJUZYbZmF4JiyB-QonxTvEulfErAfhwXwDkqL3Pic0