CONCURSO ESPECÍFICO. Listado provisional admitidos e excluídos.

Publicado no Diario Oficial de Galicia RESOLUCIÓN do 4 de xuño de 2020, da Dirección Xeral de Recursos Humanos, pola que se convoca concurso específico para o ingreso na categoría estatutaria de persoal enfermeiro especialista na especialidade de enfermaría pediátrica, o listado provisional de admitidos e excluídos.

https://www.sergas.es/Recursos-Humanos/ENFERMEIROA-ESPECIALISTA-EN-ENFERMARIA-PEDIATRICA

As persoas aspirantes excluídas disporán dun prazo de dez días hábiles, contados a partir do día seguinte ao da publicación desta resolución, para poder emendar, de ser o caso, o defecto que motivou a súa exclusión.

Deixa un comentario