Author page: AGaEP

Comunicado AGaEP sobre as eleccións ao pleno do “Consejo General de Enfermería”

Comunicado AGaEP sobre as eleccións ao pleno do “Consejo General de Enfermería”

En relación á resolución nº 9/2021, pola que se convocan eleccións para a provisión de cargos no Pleno do “Consejo General de Colegios Oficiales de Enfermería” de España que terán lugar o vindeiro 12 de xuño, animamos a todas as persoas asociadas a participar no proceso de elección outorgando o seu apoio a algunha das candidaturas presentadas a través dos…

OPE ENFERMERA ESPECIALISTA PEDIATRÍA

OPE ENFERMERA ESPECIALISTA PEDIATRÍA

Relación de aspirantes definitivamente seleccionados/as RESOLUCIÓN de 10 de mayo de 2021, por la que se aprueba la relación de plazas que se ofertan y se convoca para el acto de elección de destino a los/las aspirantes seleccionados/as en el proceso selectivo para el ingreso en la categoría de enfermero/a especialista en enfermería pediátrica. El acto de elección de destino…

PUNTUACIONES DEFINITIVAS FASE CONCURSO OPE 2018

PUNTUACIONES DEFINITIVAS  FASE  CONCURSO OPE 2018

Publicadas hoy en el DOG la resolución de RRH por la que se hacen públicas las puntuaciones DEFINITIVAS de la fase de concurso de l@s aspirantes que superaron la fase de oposición para el ingreso a la categoría de enfermer@ especialista en PEDIATRÍA. ¡¡Por fin tenemos a los primeros enfermer@s especialistas con plaza fija en la categoría de pediatría!! ¡¡Enhorabuena…

Puntuacións provisionais do concurso específico para o ingreso na categoría estatutaria de persoal enfermeiro/a especialista na especialidade de enfermaría pediátrica.

Puntuacións provisionais do concurso específico para o ingreso na categoría estatutaria de persoal enfermeiro/a especialista na especialidade de enfermaría pediátrica.

https://www.sergas.es/Recursos-Humanos/A-Coruna-concurso-especifico-epediatrica   Contra os resultados de baremación provisional os/as apirantes poderán presentar reclamación ante a propia Comisión no prazo de dez días hábiles, contados a partir do seguinte ao da publicación.

LISTAS SELECCIÓN TEMPORAL ENFERMEIRO/A ESPECIALISTA EN ENFERMERÍA PEDIÁTRICA

Hoxe, publicouse no Diario Oficial de Galicia, a relación provisional de admitidos/as e excluídos/as e os resultados provisionais de baremación no proceso de actualización periódica das listas de selección temporal na categoría de ENFERMEIRO/A ESPECIALISTA EN ENFERMARÍA PEDIÁTRICA. Acceso: PROMOCIÓN PROFESIONAL TEMPORAL https://www.sergas.es/…/Docu…/16584/AD_PI_ENFPED_P20.pdf Acceso: LIBRE https://www.sergas.es/…/Docu…/16583/AD_ST_ENFPED_P20.pdf Contra a resolución provisional de admitidos/as e excluídos/as e os resultados provisionais de baremación,…

NOTA DE PRENSA de la AGaEP tras la decisión del SERGAS de no convocar ninguna plaza de Enfermería Especialista en Pediatría en la OPE 2020

La Asociación Galega de Enfermería Pediátrica (AGAEP) manifiesta su profundo malestar en relación a: Los enfermeros/as pediátricos denuncian el “agravio comparativo” de su especialidad en relación al resto, sin ninguna plaza convocada por el Sergas en la última Oferta Pública de Empleo. La Asociación Galega de Enfermería Pediátrica exige que las vacantes ofertadas en esta área se ofrezcan a especialistas…

OFERTA CURSOS 2020. Cursos válidos en bolsas de contratación das Comunidades Autónomas e Oposicións.

Cursos Acreditados por a Comisión de Formación Continuada de Profesionales Sanitarios del Sistema Nacional de Salud (CFC del SNS) ou por a Universidad Rey Juan Carlos. Cursos válidos en bolsas de contratación das Comunidades Autónomas e Oposicións. Podedes acceder á oferta formativa pinchando neste ENLACE. Benefíciate xa dos DESCONTOS para socios!! ¡¡¡Ata o 60%!!! Para conseguir o código de desconto, faite socio de…