Listaxe provisional admitidos/excluídos

Temos boas novas Especialistas!

 

Despois dunha longa espera, hoxe publícase no DOG a resolución pola que se aproba a publicación das listaxes provisionais de admitidos e exluídos na categoría de Enfermeira/o Especialista en Enfermería Pediátrica!

O estado de cada solicitude pode ser consultado polo/a solicitante no seu expediente electrónico persoal en Fides/expedient-e/sección de procesos ou na páxina web do Servizo Galego de Saúde (www.sergas.es).

Contra a resolución provisional de admitidos/as e excluídos/as e os resultados provisionais de baremación as persoas interesadas poderán presentar reclamación, ante as direccións das estruturas organizativas de Xestión Integrada e as direccións con competencias na xestión de persoal das entidades adscritas á Consellería de Sanidade, no prazo de dez días hábiles contados a partir do seguinte ao da súa publicación.
As persoas que, presentando debidamente solicitude de inscrición, non consten como admitidas nin excluídas, disporán do mesmo prazo para formularen a súa reclamación.

 

Deixa un comentario